იტალიის სავიზო
მომსახურების
ცენტრი თბილისში
თბილისი,
რუსთაველის გამზირი, # 27
ტელ: +995322430059

შეხვედრის დანიშვნა

იმ შემთხვევაში თუ თქვენ განახორციელებთ შეხვედრის დანიშვნას ელექტრონულად (ვებ.გვერდის მეშვეობით) მოგეცემათ შესაძლებლობა ამობეჭდოთ (ჩამოტვირთოთ, ან შეინახოთ) უკვე შევსებული სავიზო აპლიკაცია (ანკეტა).

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჯგუფის საბუთების წარდგენის შემთხვევაშიც საჭიროა შეხვედრის დანიშვნა ჯგუფის თითოეული წევრისთვის.