იტალიის სავიზო
მომსახურების
ცენტრი თბილისში
თბილისი,
რუსთაველის გამზირი, # 27
ტელ: +995322430059

საკონსულოს ინფორმაცია

იტალიის საკონსულო თბილისში მუშაობს ყოველ დღე (ოთხშაბათის გარდა) შემდეგ საათებში:

დამატებითი საბუთების წარდგენა ხორციელდება

10:00 – 12:30 საათი

გასაუბრება

საკონსულოს თანამშრომლის მიერ მოწოდებულ თარიღში 15:00 საათი (ოთხშაბათი, პარასკევი)

უკან დაბრუნების (Report back) ვალდებულების მქონე პირები უნდა გამოცხადდეთ:

თანდართულ  ფურცელზე მინიშნებულ დღეს 15:00 საათზე,

მისამართი: ჩიტაძის ქ. 3ა

 

ლეგალიზაცია:

დოკუმენტის ლეგალიზაციისთვის საჭიროა:

  • დოკუმენტის დედანი აპოსტილით დამოწმებული;
  • დოკუმენტის დედანის თარგმანი;
  • აპოსტილის თარგმანი იტალიურ ენაზე

 

 აპოსტილით დოკუმენტის დამოწმება ხორციელდაბა  გამცემი სახელმწიფო ორგანოს მიერ.

აპოსტილის თარგმანი იტალიურ ენაზე.