იტალიის სავიზო
მომსახურების
ცენტრი თბილისში
თბილისი,
რუსთაველის გამზირი, # 27
ტელ: +995322430059

ბიომეტრია

2015 წლის 23 ივნისიდან ყველა განმცხადებელი , რომელსაც შემოაქვს განაცხადი შენგენის ვიზის მისაღებად , ვალდებულია დატოვოს ბიომეტიული მონაცემები  (თითის ანაბეჭდები) . საბუთების ჩაბარების დროს  ყველა განმცხადებელი ვალდებულია გამოცხადდეს პირადად.

ბიომეტრიული მონაცემების ჩაბარებისგან  გათავისუფლებულნი არიან  შემდეგი კატეგორიის პირები:

1) 12 წლამდე ბავშვები

2) პირები რომლებსაც არ აქვთ ფიზიკური შესაძლებლობა ჩააბარონ ბიომეტრიული მონაცემები (თითის ანაბეჭდები).